Homeopathie : fundamenteel onderzoek

Over het algemeen hoort men zeggen dat in de homeopathie geen onderzoek wordt uitgevoerd. In de loop van een recente studiedag heeft dr. Philippe Marijnen, medisch directeur van de laboratoria Boiron, breedvoerig uitgelegd dat dit een verkeerd idee is.
Download het ganse artikel.

De fundamentele principes van de homeopathie

De fundamentele principes van de homeopathie zijn gekend: gelijkvormigheid, extreme verdunningen, dynamisatie. Een fysicus met de naam Louis Rey heeft een verschil kunnen aantonen tussen water na verdunning en dynamisatie en water zonder die behandeling. De gebruikte methode daarvoor is gebaseerd op thermoluminescentie.

Een eerste vraag houdt verband met de principes en bereidingsmethoden die in de homeopathie worden gebruikt ; kunnen dergelijke bereidingen wel enig effect kunnen uitoefenen op biologische systemen.  Verschillende auteurs hebben zich die vraag gesteld en hebben modellen gezocht waarin het placebo-effect geen ral speelt: micra-organismen, geïsoleerde cel system en (ex vivo) of planten.
Download het ganse artikel.

Studies met bacteriën

Als voorbeeld van een studie met bacteriën kunnen we de publicatie vermelden van Kawakami et al., die een uropathogene stam van E. coli (UPECe) hebben geïsoleerd uit het bloed van grote katachtigen die gestorven waren door septicemie en zij hebben die geïdentificeerd. Ze hebben die geïncubeerd met verschillende homeopathische middelen: Catharis vesicatoria, mercurius 12CH
et een nosode E. coli 12 CH.  hun onderzoek (toont) ook aan dat er een werking bestaat van de in deze studie gebruikte homeopathische middelen.
Download het ganse artikel.

Studies met planten

Wat de trials met planten betreft, hadden Betti et al. het effect onderzocht van verschillende verdunningen van Arsenicum album op het kiemen van graan. Zij hadden verschillen vastgesteld tussen de behandelingsgroepen die ze niet kan den verklaren door de intrinsieke variatie van de gebruikte zaden. Ze hebben zelfs homeopathische middelen getest met tabak en aangetoond dat de letsels doorvirussen beperkter waren op tabaksbladeren die met deze middelen waren behandeld dan bij de bladeren die enkel met zuiver water waren "behandeld". 
Download het ganse artikel.

Onderzoeken met cellen ex vivo

Bij de onderzoeken met cellen ex vivo, zijn er de befaamde studies op de degranulatie van basofielen. In één daarvan bleek dat met drie verschillende evaluatiemethoden (kleuring met alciaanblauw, cytofluorometrie en inhibitie door een anti-H2) de hoge verdunningen van histamine een effect hebben op de activiteit van de basofielen.
Download het ganse artikel.

Share

SICHER BEZAHLEN