Patiënten wiens huisarts bijkomend kennis heeft van complementaire geneeswijzen, hebben lagere kosten en leven langer

De studie “Patiënten wiens huisarts bijkomend kennis heeft van complementaire geneeswijzen, hebben lagere kosten en leven langer” van Peter Kooreman en Erik W. Baars is nu gepubliceerd in het Europees Tijdschrift van Gezondheidseconomie. U kunt deze studie downloaden.

Alhoewel klinische studies zowel als verschillende empirische studies de voordelige kosten – baten verhouding van complementaire therapieën suggereren, hebben gezondheidseconomen deze complementaire geneeswijzen te lang verwaarloosd als onderzoekingsgebied.

Patiënten van een huisarts met bijkomende training in acupunctuur, homeopathie of antroposofische geneeskunde hadden 0 – 30% minder gezondheidskosten en sterftecijfers, afhankelijk van leeftijdsgroep en soort van complementaire geneeswijze. De verminderde kosten zijn het gevolg van minder ziekenhuisopnames en van het minder voorschrijven van conventionele geneesmiddelen.

De gegevens van een Nederlandse verzekeraar die per kwartaal de informatie verzamelde van 150.000 verzekerden, werden gebruikt wat betreft gezondheidskosten ( zorg door algemeen geneeskundige, zorg in ziekenhuis, farmaceutische zorg en paramedische zorg), geboorte - en sterfdatum, geslacht en 6 - cijfer postcode en dit voor de jaren 2006 - 2009. De gegevens van 1913 conventionele huisartsen werd vergeleken met de gegevens van 79 huisartsen met bijkomende opleiding in acupunctuur ( 25), homeopathie (28) en antroposofische geneeskunde ( 26).

Share

VEILIG BETALEN