Algemene en Verkoopsvoorwaarden

 

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huidige verkoop en alle toekomstige verkopen van Apotheek Denys BVBA te Gent aan dezelfde koper. Geplaatste bestellingen zijn alleen bindend na onze schriftelijke bevestiging ervan of na levering van de bestelde geneesmiddelen/producten. De koop is pas gesloten bij de ontvangst van uw bestelbevestigingsbericht per e-mail, verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, kunnen wij u extra informatie vragen betreffende de bestelde geneesmiddelen/producten, en dit voor uw eigen veiligheid. Indien u ons deze informatie niet wil verstrekken, hebben wij het recht uw bestelling te weigeren. De aangekochte geneesmiddelen/producten zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.

Prijzen

Alle op onze website getoonde prijzen zijn opgegeven in en BTW inbegrepen.
Het productgamma en de getoonde prijzen worden wekelijks aangepast. Indien u een bestelling plaatst, geldt de prijs die van toepassing was als u uw bestelling plaatste.

Reservering

Een geneesmiddel dat enkel verkrijgbaar is op voorschrift heeft geen prijsopgave op de website. U kan het enkel reserveren en met het originele voorschrift persoonlijk komen ophalen in de apotheek ter plaatse.

Bij aankoop van een vrij verhandelbaar geneesmiddel/product (OTC - over the counter) hebt u de keuze tussen:
- een reservering (nadat wij u per telefoon, e-mailbericht en / of SMS verwittigd hebben, haalt u zelf uw gereserveerde geneesmiddelen/producten af in onze apotheek)
- een bestelling (zie volgende paragraaf)

Bestelling

Door middel van onze uitgekiende zoekfunctie of door gebruik te maken van onze etalage/e-shop (gerangschikt per familie en categorie) kan u op een heel eenvoudige wijze de gewenste middelen van uw keuze opzoeken en in uw winkelmandje plaatsen. De bestelling zelf omvat 5 gemakkelijk te volgen stappen en heeft pas plaats nadat u uw bestelling bevestigt. Zoniet wordt uw winkelwagentje leeggemaakt bij het verlaten van onze website. Een bestelling, in tegenstelling tot een reservering geeft aanleiding tot betaling en levering van de goederen aan het door u opgegeven adres.

Leveringstermijn - verzendkosten

Wij leveren door u bestelde geneesmiddelen/producten binnen de 3 werkdagen op het door u opgegeven leveringsadres. Indien leveringen meer tijd zouden vergen, wordt u hiervan vooraf per e-mail op de hoogte gesteld. Elke bestelling kan echter kosteloos geannuleerd worden indien ze niet binnen de afgesproken periode werd uitgevoerd. De Apotheek Denys BVBA te Gent is niet aansprakelijk voor enige mogelijke schade hieromtrent. 

Verzendkosten voor bestellingen tot 100

België: 10/pakje

Aangrenzende landen: 15/pakje

Andere landen binnen en buiten Europa: prijs op te vragen.

 

Verzendkosten voor bestellingen boven 100

België en aangrenzende landen: gratis levering

Andere landen binnen en buiten Europa: prijs op te vragen.

Indien de reële transportkosten beduidend hoger liggen dan de aangerekende kosten behouden wij ons het recht voor de bestelling te annuleren.

 

Betaling

De koop is pas definitief gesloten van zodra wij uw elektronische betaling ontvangen hebben van het volledige bedrag (BTW en porto incl.). Betaling dient te gebeuren met Visa, American Express, PayPal of Master Card, of door bankoverschrijving op ons enige bankrekeningnummer bij KBC-Bank hieronder. Vergeet niet uw bestelnummer te vermelden.

IBAN: BE19 4400 3494 3112    -      BIC:KREDBEBB

 

Klachten en aansprakelijkheid

De wederpartij is gehouden de afgeleverde producten direct na ontvangst te controleren op schade en volledigheid. Algemene klachten of klachten over onvolledige bestellingen en producten die onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, dienen op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende, ingediend binnen de 48 uur na ontvangst van de producten, per e-mail op info@apodenys.be, mits opgave van de specifieke aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten. De producten worden enkel terug genomen ongeopend en in hun originele verpakking en dit ten laatste 7 dagen na ontvangst van de goederen. Onze producten moeten vergezeld worden van een fotocopie van de factuur. De verzendingskosten en alle verzendrisico's zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

 

 

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Apotheek Denys mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

 

Recht van teruggave

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen voor menselijk gebruik kunnen niet worden teruggenomen tenzij in geval van gebrek. In geval van gebrek en voor andere producten zoals cosmetica heeft U het recht ons mee te delen dat u uw bestelling wenst te retourneren. Dit kan zonder opgave van motief en zonder betaling van een schadeloosstelling. U dient ons dit binnen de 5 werkdagen na levering van de bestelling te berichten per e-mail op info@apodenys.be. Vergeet in dit bericht niet uw bankrekeningnummer en bestelnummer op te geven.

 

De verzendkosten voor uw retour zijn voor uw rekening. De door u geretourneerde geneesmiddelen/producten/hulpmiddelen moeten ons, vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur, ongeopend en in hun originele verpakking, in perfecte staat toekomen ten laatste 7 werkdagen na de ontvangst van de goederen, zoniet kan u geen aanspraak maken op uw recht tot retour. Wij accepteren geen retourzendingen zonder tegenbericht voor akkoord van ons. Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd. Alle terugzendrisico's zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Maximaal 14 dagen na ons akkoord tot terugname storten wij u het bedrag van  de bestelde goederen terug, met uitzondering van de verzendingskosten, die te uwen laste blijven.

 


Privacy Policy en Gegevensbescherming

 

Apotheek Denys Gent respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw reservaties en/of bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Apotheek Denys zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Apotheek Denys gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: om het winkelen in de E-Shop op onze website zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw reservatie en/of bestelling en het gebruik van onze diensten op.

 

Eens u op onze website www.apodenys.be een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens op een Secure Server.

 

In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflevergegevens en relevante persoonlijke info zodat u deze niet bij iedere nieuwe reservatie en/of bestelling hoeft in te vullen.

 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Apotheek Denys verkoopt uw gegevens niet; bij apotheek Denys Gent zijn uw persoonlijke gegevens in veilige handen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen ten allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u dat ons laten weten met een e-mail naar info@apodenys.be of telefonisch op het nummer 09/225.20.69.

 

Indien u nog vragen mocht hebben over onze privacy policy, dan kunt u een e-mail sturen naar info@apodenys.be. Wij helpen u met informatie over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

 

Share

VEILIG BETALEN